Prečo bezpečný sex?

Pod pojmom bezpečný sex rozumieme súhrn praktík, pri ktorých sa znižuje alebo minimalizuje riziko prenosu pohlavných chorôb. Zároveň vás chráni pred neželaným tehotenstvom. V súčasnosti sú na ochranu dostupné rôzne formy antikoncepcie, ktoré sa odlišne používajú alebo rozdielne pôsobia.

Ako sa chrániť?

V súčasnosti patrí medzi najpoužívanejšie metódy hormonálna antikoncepcia. Môžete si vybrať z viacerých foriem - hormonálne tablety sa užívajú každý deň, antikoncepčná náplasť sa aplikuje raz týždenne a hormonálny vaginálny krúžok sa vymieňa raz mesačne. Nehormonálne metódy ochrany sa spravidla zavádzajú pred pohlavným stykom. Medzi najrozšírenejšie patrí kondóm, pesar, vnútromaternicové teliesko či spermicídne prípravky.

Je bezpečné mať sex počas menštruácie?

Sexu počas menštruácie nič nebráni, pokiaľ ho sami chcete. Samozrejme aj v tomto období hrozí riziko neželaného tehotenstva a infekcie pohlavne prenosnými ochoreniami, preto vždy dbajte na vhodnú ochranu. Dôležité je tiež dodržiavať správnu hygienu. Vyslovene nevhodný je však sex s príležitostným partnerom, keďže počas menštruácie hrozí vyššie riziko rôznych infekcií.

Aké to bude po prvýkrát?

Prvého pohlavného styku sa nemusíte obávať ani sa hanbiť, že by ste niečo „pokazili“. Pri dobrom sexe nejde o dokonalú techniku, ale najmä o to, že sa s niekým cítite príjemne, dôverujete si a dokážete spolu otvorene komunikovať. Napriek tomu je pri prvom milovaní prirodzené, že cítite nervozitu. Neexistuje však nič nesprávne a robte jednoducho to, čo je vám obom príjemné. V každom prípade je dobré myslieť na antikoncepciu.

Čo sú pohlavné choroby?

Pohlavne prenosné ochorenia sú nepríjemnejšou stránkou sexuálneho života. Ide o infekcie, ktoré môžete získať alebo naopak odovzdať pri pohlavnom styku alebo aj inom sexuálnom kontakte s druhým človekom. Pohlavne prenosné ochorenia sú častejšie, ako by ste si možno mysleli, preto je dobré poznať riziká a chrániť sa pred nimi (napr. kondómom, ale ani ten nemusí byť úplne bezpečný). Mali by ste preto dobre poznať zdravotný stav svojho partnera.

Môžu sa pohlavné choroby preniesť aj inak ako pohlavným stykom?

Okrem samotného pohlavného styku sa niektoré (HIV, HPV) môžu šíriť aj pri orálnom styku a niektoré sa šíria aj dotykom pokožky o pokožku v oblasti pohlavných orgánov. Niektoré sa môžu prejaviť už pár dní po nákaze, iné prebiehajú nepozorovane dlhšie obdobie, sú dokonca aj ochorenia, ktoré sa navonok neprejavujú žiadnymi symptómami.

Ako zistím, či mám pohlavnú chorobu?

Väčšinu pohlavných chorôb je možné diagnostikovať výterom či sterom z pohlavných orgánov, niekedy krvnými testami či vyšetrím moču. Ženy sa obyčajne obracajú na svojho gynekológa, muži môžu navštíviť urológa. Nemusíte sa báť, že by sa o vašich výsledkoch niekto dozvedel – sú dôverné a chránené lekárskym tajomstvom. Niekedy je vhodné dať otestovať aj súčasného a niekedy aj predchádzajúceho sexuálneho partnera.

Aký vplyv má antikoncepcia na telo?

Hormonálna antikoncepcia: Hormóny obsiahnuté v tabletkách môžu zlepšiť pleť, vlasy, stabilizovať váhu, zjemniť príznaky PMS a migrény či dokonca zmierniť menštruačné bolesti. Nie je pravdou, že hormonálna antikoncepcia spôsobuje neplodnosť kvôli dávke hormónov, ktoré z nej prijímame. Naopak, hormonálna antikoncepcia pomáha udržiavať menštruačný cyklus v rovnováhe a steny maternice v poriadku, čo v konečnom dôsledku po vysadení tabletiek napomáha k počatiu. Hormonálna antikoncepcia však vplýva na každú ženu inak, a preto je dobré poradiť sa so svojím lekárom.

Nehormonálna antikoncepcia: Bariérová antikoncepcia ako sú kondómy chráni nielen pred neželaným počatím, ale aj pred niektorými sexuálne prenosnými chorobami. Na ľudské telo nemajú kondómy žiaden vplyv, pokiaľ netrpíte alergiou na latex.

Je potrebné dať si po dlhodobom užívaní hormonálnej antikoncepcie prestávku?

Prestávky medzi dlhodobým užívaním antikoncepcie nie sú potrebné. Dôležité je, aby bola žena užívajúca hormonálnu antikoncepciu sledovaná pravidelne na ročnej báze a nemala kontraindikácie. Ak sú jej výsledky vyšetrení a fyzický stav v poriadku, pauza medzi užívaním nie je nutná.

Nemám ešte 18 rokov a chcem antikoncepciu. Čo mám robiť?

Gynekológ môže predpísať antikoncepciu až od 15. roku života. Forma antikoncepcie závisí od veku, zdravotného stavu, ale aj rodinnej anamnézy. Ak je dievča neplnoleté, musí navštíviť detského gynekológa s rodičmi a spoločne zvážiť vhodnú formu antikoncepcie. Spýtať sa rodičov na antikoncepciu nie je hanba, naopak prejavom zodpovedného prístupu k svojmu telu.

Ako prebieha prvá návšteva u gynekológa?

Prvej návštevy sa netreba báť, je to vyšetrenie ako každé iné. Každé dievča by malo navštíviť gynekológa po dovŕšení 15 rokov. Ak je dievča ešte panna, vyšetrenie prebieha cez konečník, prípadne môže aj cez pošvu, závisí to od anatómie pacientky. Ak už dievča malo pohlavný styk, lekár skontroluje kŕčok maternice, odoberie vzorku na cytologické vyšetrenie, prehmatá maternicu a skontroluje ju ešte ultrazvukovou sondou. Samotné vyšetrenie nie je bolestivé, treba byť len uvoľnená. Súčasťou je aj palpačné vyšetrenie (hmatom) prsníkov.

Môžem dostať antikoncepciu aj bez predpisu?

Väčšina antikoncepcie je u nás viazaná na lekársky predpis. Jediná forma, ktorú dostať u nás bez lekárskeho predpisu je bariérová, teda kondómy.